... اصلا دیگه نوشتنم نمیاد. دست و دلم به نوشتن نمیره.شاید دیگه ننویسم. برای مدتی لااقل مطمئنم که نمی نویسم...

برگرفته از ۹۰ درصد وبلاگ ها!