چای را باید با انجیر خشک خورد این رو من نگفتم ها مرحوم امام (ارواح ناقلا) تو جایی گفته بود الان سندشو ندارم ولی نقل به مضمون همین بود