پس از ممنوعیت خروج طلا از کشور، سردار طلایی ممنوع الخروج شد.