این آخونده مجری زلال احکام تو برنامه اش دیشب می‌گفت تو سن ِ27 - 28 سالگی اگه به سکس فکر نکنی از سرت می‌افته! راسته ینی ؟ 29 ساله ها بیان جواب بدن ببینیم چجوریاس؟