با توجه به بارانی بودن هوای تهران متأسفانه با خبر شدیم لحظاتی پیش امام پاره شد ...