هش نه ماه پیش چه خبر بوده واقعن ؟ امروز تولد ۱۰۴ نفر از دوستای فیس بوکی من هست ؟!