اصن میخوام بدونم این فریبرز عرب نیا یه عکس با شورت ورزشی داره، بازیگر شده؟