چرا دختره فكر مي‌كنه اگه همه‌جا با لحن شهين‌خانومي بگه تاحالا تو سايت‌هاي ثکصی نرفته، اين يه جور فضيلت اخلاقي حساب مي‌شه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب