چرا پسره فكر مي‌كنه هر دختر تر و تميزي كه کنار خیابون منتظر تاكسي باشه میتونه، و به ضرب نوربالا و بوق مي‌خواد زوري بلندش كنه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب