با هر کسی که نوع خاصی از کتاب یا فیلم یا موزیک و غیره رو دلیل بر روشنفکری بدونه. و کلاً‌ هر کسی که هر نوع پز روشنفکری اجرا کنه #مخالفم