چرا پسره فكر مي‌كنه اگه يه فيگور فرديني بگيره و مثه بز زل بزنه به يه دختر خوشگل، طرف سه سوته عاشق دلخسته‌ش مي‌شه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب