آدم‌های شاد، یا قبلاً دوتایی بوده‌اند و حالا شاد هستند، یا اول دوتایی و بعد شاد شده‌اند