در پی درخواست اوباما برای برگرداندن هواپیمای بدون سرنشین، مقامات ایران«شیث رضایی» را بعنوان نماينده تمام الاختيار جمهوري اسلامي جهت مذاكره به كاخ سفيد اعزام كردند