چرا دختره فكر مي‌كنه هيچ‌كس نمي‌فهمه كه صوتیـَن‌ش به اندازه‌ي دوتا تخته‌پاك كن، اسفنج چپونده شده توش؟ #سئوالات ایرانی بی جواب