آدم‌هایی که دوتایی شده‌اند، ممکن است افسرده باشند یا نه، ولی با افسردگی و بی‌افسردگی، ممکن است تنها باشند