باهر کسی که جلو زدن توی صف یا خارج از نوبت، کاری انجام دادن رو نوعی زرنگی بدونه و از اون بدتر اینکه بعداً با آب و تاب شاهکارشو همه‌جا تعریف کنه #مخالفم