چرا پسره و ایضا دختره فكر مي‌كنه اينكه يه فيلمايي مثه سينما پاراديزو و پدرخوانده و آيز وايد شات رو ديده باشه و یه قهوه هم تو کافی شاپ خانه هنرمندان خورده باشه قطعا روشنفكره؟