چرا دختره باور داره كه تورهاي چهار روزه‌ دبي و تركيه يعني «خارج رفتن» و حتماً هم بايد درهر فصلی از سال که باشه برنزه برگرده و عکساشو بذاره تو فیس بوک ؟#سئوالات ایرانی بی جواب