رود آسفالت‌شده‌اي ؛ بر اين کویر ِ خواب، می‌رود ؛ با ماهياني دراز و سفيد