چرا پسره فكر مي‌كنه با روزي سه ساعت بادي‌بيلدينگ و هيكل گلدوني و كمر قيطوني، دختراي محل اتوماتيك مي‌رن تو كارش؟ #سئوالات ایرانی بی جواب