چرا دختره تنهاباشه ساندویچ یا كوبيده خالي مي‌گيره، ولي با دوست‌پسرش جوجه‌كباب همراه با زيتون و سالاد و ساير مخلفات؟ #سئوالات ایرانی