عه عجبا الان داشتم این برنامه عبرت عاشورا شبکه دو رو می دیدم می دونستید شمر دایی عبلفضل بوده؟ عجب دیوثی بوده شمر ها ، آخه امام علی دیگه چرا رفت از اونا زن گرفت؟ من فک کنم جاکشا انداختن بهش تا مثلا یه اتفاقی افتاده دیگه مجبور شده عقدش کنه و اینا ، خیلی حالم گرفته شد خلاصه