قلیان ضرر ندارد چون دودش از مجاورت آب عبور می‌کند و طی یک فرایند پیچیده، همه‌ی مواد سمی جذب آب می‌شود #گلواژه و عقاید ایرانیان