باهر کسی که از اصطلاحاتی مثل «وزیر جنگ»و«عیالات متحده»استفاده کنه و مردایی که واسه خودشیرینی هی افه‌های زن‌ذلیلی جلوی مهمونا می‌ذارن #مخالفم