چرا دختر-پسراي حذب‌اللهي هميشه اولين كسايي هستن كه واسه اردوهاي دانشگاه ثبت‌نام مي‌كنن و كلاً اينقدر به فعاليت‌هاي فوق‌برنامه‌ی مختلط علاقه دارن؟ #سئوالات ایرانی بی جواب