با هر کسی که تو یه کوچه باریک، ورود ممنوع میاد تو شکم آدم و اگه اعتراض کنید میاد بیرون و کتکتون می‌زنه #مخالفم