چن نفر از دوستامم هستن که بین سلبریتی ها که خودشونو شبیه مریلین منسون می بینن . البته نیاز نیس بگم که قصد دارم بفرستمشون امین آباد