چرا پسرايي كه به قول خودشون هـفـش تادختر رو مثه بنز هـَندل مي‌كنن، آخرش محدثه رو مليكا صدا مي‌كنن و دودمان‌شون به فنا مي‌ره؟ #سئوالات ایرانی