روزه داران عزیز فقط تا اذان صبح فیلان دقیقه مونده یادتونه اون مرتیکه همش استرس میداددم سحر تو رادیو ؟ الانم ده دقیقه دیگه سال تحویله اینجا !