چرا وقتي سرويس دخترونه در حال رد شدنه، پسراي كنار خيابون شروع مي‌كنن به فول كنتاكت و نثار کردن القاب رکیک به همدیگه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب