آهای گالیور نقشه رو رد کن بیاد ! امروز نمیدونم چرا بیخودی اینو بیش از صدبار باخودم تکرار کردم دانشمندا بررسی کنن لدفن من چم شده ینی ؟