چرا دختره متوجه نيست كه به‌جاي دكلره كردن سيبيلاش كه در نورخودشون رو بطرز راننده‌كاميونانه‌اي نشون مي‌دن، بايد فكر اساسي‌تري بكنه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب