آدم‌های افسرده یا قبلاً دوتایی بوده‌اند و حالا افسرده شده‌اند، یا اول دوتایی و بعد افسرده شده‌اند