چرا دختره كه همه‌ي دكترا جوابش كردن كه هيچ راهي واسه نجات دماغش وجود نداره، طرفدار سينه‌چاك زيبايي طبيعي و خداداديه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب