با هر کسی که خودش بگه که من خیلی شیطونم یا من دیوونه‌م یا اینکه تعریف کنه که چقدر همه فک و فامیل از دستش می‌میرن از خنده یا بگه منو اینجوری نگاه نکن اینقدر فلانم که نگو #مخالفم