خاموش و روشن کردن سریع و مکرر لامپ باعث سوختن ناگهاني آن می‌شود #گلواژه و عقاید ایرانیان