باهر کسی که توی روابط دوستانه یا زناشویی از سیاست های قجری و قرون وسطایی استفاده کنه که مثلاً به طرف رو نده و بکشونش دنبال خودشو اینجور حرفا #مخالفم