سردار جعفری: «فرود آوردن آر کیو-170 نیازمند آی کیوی بالا بود که چیز خاصی نبود. بارها شده موشک‌های دوربردمان را هم سالم فرود بیاوریم.»