بیانیه مهم مشترک رسول خدا و ائمه‏ی اطهار: ولایت ما در هیچ جا شعبه ندارد!