به گزارش فارس،یک مقام آگاه در وزارت خارجه لغو سفر علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه به هلند را تأئید کرد وی اظهار داشت: نامردا نذاشتن بریم هلند