فارس:دراقدام انقلابی بسیجیان تسخیر کننده سفارت کوروش کبیر نیز در اعتراض به ربودن منشورش شرکت داشت.