کمپین دعوت از رئیس جمهور اوگاندا برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل(ارواح ناقلا) #ایده براکمپین