ایران مملکتی که قرار بود دیکتاتورش به پایان سلام کند حالا دارد به کره شمالی سلام می کند !