شعارهای پیشنهادی : عشق منی خمینی! بت‏شکنی خمینی! یه بوس می‏دی خمینی؟