برنامه زلال احکام:حاج آقا! پسرم همه نمازاش‏و مرتب می‏خونه،یه ماه دیگه هم تولدشه. می‏شه اسم پسرم‏و تو برنامه تون اعلام کنید؟#ملت درگیرن بخدا