پس از افتضاح دیروز سردار ساجدی نیا اعلام کرد: از این به بعد، منو جوکر صدا کنید