امام خمینی (ارواح ناقلا)در مواقع مختلف
در جمع سینه زنان:
این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.
در جمع روزه داران:
این رمضان است که اسلام را زنده نگه داشته است.
در جمع راهپیمایان:
این روز قدس است که اسلام را زنده نگه داشته است.
در جمع مسیحیان:
این کریسمس است که اسلام را زنده نگه داشته است.