به بسیجیه می‏گن: نظرت راجع به فیلم اعترافات ریگی چیه؟
می‏گه: حالا انقدر پخشش می‏کنن تا آخرش راستشو بگه!