دابلیو! دابلیو! دابلیو! لبّیک! دات آی آر! الان شبکه خبر گفت بخدا راس میگم !