یه تبلیغ جدیداً تو تلویزیون پخش می‏شه که می‏گه:نقاشی های زیبـــا، باسنا! از من گفتن بدآموزی داره نذارید بچه ها ببینند